Вие сте тук

Политика на ЕС по отворени данни

България е сред първите осем страни в Европейския съюз, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн в класацията „Развитие на отворените данни в Европа за 2015 - 2016 г.“ Останалите, задаващи насока за развитието на отворените данни страни са Австрия, Великобритания, Ирландия, Испания, Нидерландия, Франция и Финландия.

Европейската комисия, Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, дирекция „Данни“ , сектор „Политика за данните и иновации“представя на европейския портал за данни зрелостта на отворените данни в Европа след 2015 година

Eвропейската комисия (ЕK) стартира Open Project Data Portal (ODPP) с амбицията да обхваща пълния набор от дейности за разгръщане на инфраструктура за пан-европейски портал за данни, включително предоставянето на редица услуги с добавена стойност за европейските страни. Проектът цели да подпомогне страните при напредъка в областта на развитието на отворените данни, като се предлага комбинация от обща материална подкрепа и обучение, както и целенасочена подкрепа за тези, които са все още в ранните етапи.

Subscribe to Политика на ЕС по отворени данни