Проучване и анализ в областта на отворените данни

България се нарежда сред лидерите в тази област, които се характеризират с въвеждане на усъвършенствана политика за отворени данни, разширени функции на националния си портал и национални механизми за координация между секторите.

 

Повече информация можете да намерите на официалната страница на изследването или в приложения информационен документ за България.

Open Data Barometer измерва  глобално  как правителствата публикуват и използват отворените данни за отчетност, иновации и социално въздействие.

В четвъртото издание на Open Data Barometer, публикувано на 23 май 2017 г. за пръв път се включва България и заема 40-то място между 114 страни:  http://opendatabarometer.org/doc/4thEdition/ODB-4thEdition-GlobalReport.pdf

Преразглеждането на Директивата за повторно използване на информацията в обществения сектор (PSI Directive) е една от ключовите задачи на Цифрова програма за Европа и Национална програма Цифрова България /page.php?category=604.

Преразгледаната Директива (2013/37/EU) изисква от ЕК да подпомага държавите-членки при прилагането на Директивата чрез изготвяне на насоки, включително за препоръчителни стандартни лицензи, информационни масиви/бази данни и таксуване за повторно ползване на документите след консултация със заинтересованите страни.

Резултат от публичната консултация/общественото обсъждане на Европейската комисия относно повторна употреба на информацията в обществения сектор-България

Преразгледаната Директива за повторна употреба на информацията в обществения сектор е причина за консултацията която Европейската комисия (ЕК) обяви за да подпомогне държавите членки при изпълнението на директивата. ЕK ще осигури насоки за повторната употреба на документи на база проведеното обсъждане.

Преразглеждането на Директивата е една от ключовите задачи на Цифрова програма за Европа.