Проучване и анализ в областта на отворените данни

България се нарежда сред лидерите в тази област, които се характеризират с въвеждане на усъвършенствана политика за отворени данни, разширени функции на националния си портал и национални механизми за координация между секторите.

 

Повече информация можете да намерите на официалната страница на изследването или в приложения информационен документ за България.

Open Data Barometer измерва  глобално  как правителствата публикуват и използват отворените данни за отчетност, иновации и социално въздействие.

В четвъртото издание на Open Data Barometer, публикувано на 23 май 2017 г. за пръв път се включва България и заема 40-то място между 114 страни:  http://opendatabarometer.org/doc/4thEdition/ODB-4thEdition-GlobalReport.pdf

Преразглеждането на Директивата за повторно използване на информацията в обществения сектор (PSI Directive) е една от ключовите задачи на Цифрова програма за Европа и Национална програма Цифрова България /page.php?category=604.

Преразгледаната Директива (2013/37/EU) изисква от ЕК да подпомага държавите-членки при прилагането на Директивата чрез изготвяне на насоки, включително за препоръчителни стандартни лицензи, информационни масиви/бази данни и таксуване за повторно ползване на документите след консултация със заинтересованите страни.

Резултат от публичната консултация/общественото обсъждане на Европейската комисия относно повторна употреба на информацията в обществения сектор-България

Преразгледаната Директива за повторна употреба на информацията в обществения сектор е причина за консултацията която Европейската комисия (ЕК) обяви за да подпомогне държавите членки при изпълнението на директивата. ЕK ще осигури насоки за повторната употреба на документи на база проведеното обсъждане.