Набори от данни в отворен формат, поддържани от МТИТС и подчинените му структури