Обучения

През месец Март 2018 г. беше проведено безплатно обучение с продължителност 1 ден на тема „Отворени данни в управлението“. Обучението беше организирано от ИПА и беше посетено от 25 случители на МТИТС, включително второстепенни разпоредители с бюджет и дружества със 100% държавно участие към Министерството.

 

Приложено можете да намерите презентации от обучението.

Дискусиите ще бъдат фокусирани върху използването на Отворени данни в сферите на Транспорта и Мобилността. Ще бъдат представени примери за това как дадена компания може да се възползва от предимствата на Отворените данни, възможните предизвикателства за това и как те да бъдат преодоляни.

 

Повече информация и възможност за регистрация можете да намерите тук.

 

 

На 17 юни в зала Триадица на резиденция Бояна се проведе Кръгла маса на тема „Отворено управление“ с международно експертно участие от Франция и Испания. Събитието бе организирано от Института по публична администрация с цел обмяна на опит и среща с международни експерти в областта на отворените данни, електронното и доброто управление.(http://ipa.government.bg/bg/novini/krgla-masa-otvoreno-upravlenie)

Обучението се проведе в Резиденция „Бояна“ на 16.10.2014 г. от 9.30 ч. в зала 2. То е организирано съвместно от Администрацията на МС и Института по публична администрация. Целта му е да повиши теоретичните и техническите знания на публичната администрация в Европейския съюз, в посока насърчаване въвеждането на технологии, свързани с отворени данни и публикуването на отворени данни. Обучението се извършва по проекта „Open Data Support“, който е финансиран от Европейската комисия, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” (DG CONNECT). То беше с продължителност 8 часа.