Вие сте тук

Обучения

08.06.2018

През месец Март 2018 г. беше проведено безплатно обучение с продължителност 1 ден на тема „Отворени данни в управлението“. Обучението беше организирано от ИПА и беше посетено от 25 случители на МТИТС, включително второстепенни разпоредители с бюджет и дружества със 100% държавно участие към Министерството.

 

Приложено можете да намерите презентации от обучението.

Обучение на тема "Отворени данни", организирано от Института по публична администрация
19.01.2017

Дискусиите ще бъдат фокусирани върху използването на Отворени данни в сферите на Транспорта и Мобилността. Ще бъдат представени примери за това как дадена компания може да се възползва от предимствата на Отворените данни, възможните предизвикателства за това и как те да бъдат преодоляни.

 

Повече информация и възможност за регистрация можете да намерите тук.

 

 

22.11.2016

Повече информация и възможност за регистрация можете да намерите тук.

На 30 Ноември ще се проведе първият от серия уебинари на тема "Отворени данни", организирани от Европейския Портал за Данни
17.06.2015

На 17 юни в зала Триадица на резиденция Бояна се проведе Кръгла маса на тема „Отворено управление“ с международно експертно участие от Франция и Испания. Събитието бе организирано от Института по публична администрация с цел обмяна на опит и среща с международни експерти в областта на отворените данни, електронното и доброто управление.(http://ipa.government.bg/bg/novini/krgla-masa-otvoreno-upravlenie)

Обучението се проведе в Резиденция „Бояна“ на 16.10.2014 г. от 9.30 ч. в зала 2. То е организирано съвместно от Администрацията на МС и Института по публична администрация. Целта му е да повиши теоретичните и техническите знания на публичната администрация в Европейския съюз, в посока насърчаване въвеждането на технологии, свързани с отворени данни и публикуването на отворени данни. Обучението се извършва по проекта „Open Data Support“, който е финансиран от Европейската комисия, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” (DG CONNECT). То беше с продължителност 8 часа.

Subscribe to Обучения