Събития

Срокът за подаване на резюмета от статии за участие в конференцията е 6 октомври 2019 г. Те трябва да бъдат представени съобразно съответните правила, описани тук.

 

Цялата налична информация за събитието  е достъпна тук.

На 29-30 май 2018 г. в Брюксел, Белгия се проведе конференция „Движеща сила на данните за обществените поръчки за бизнеса и политиката на ЕС", организирана от Службата за публикации на Европейския съюз под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС.

 

Ангажиментите от българската  страна бяха свързани с приветствие при откриването на събитието и представяне на българския опит в областта на отворените данни.

На 24 и 25 май в Охрид, в бившата югославска република Македония, се проведе Третият годишен диалог в Югоизточна Европа относно управлението на Интернет (SEEDIG).Всяка страна представи кратка презентация, в която изтъкна своя портал за данни, използва случаи, извлечени поуки и възможности за сътрудничество.

 

Представянето на българския опит за отворени Данни можете да намерите тук.

Югоизточно-европейският диалог за управлението на интернет  e отворено,  приобщаващо и неформално  пространство за диалог по проблематиката на интернет управлението  между заинтересованите страни и социално-икономическите партньори от Югоизточна Европа и съседните страни.

Постигнатото от България в областта на отворените данни и по инициативата „Открито управление“ беше представено от екип експерти на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) на регионална работна среща в Букурещ, организирана от Европейския портал за данни на 27 и 28 март т.г. Участие в експертния форум на консорциума „Capgemini Consulting” и “Open Data Institute” взеха представители на България, Великобритания, Полша, Румъния, Холандия и Чехия.

На 10 май 2016 г. в Министерски съвет се състоя конференцията „Данни канят – една година по-късно”.

По време на събитието бе представен напредъкът на България по платформата Open Data (https://opendata.government.bg/) – Портал за отворени данни на България, на който държавните институции публикуват набори от статистика и данни. В Портала вече могат да бъдат намерени 177 набора от данни като публична информация, предоставена за употреба за търговски и нетърговски цели.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ подкрепя усилията на Европейската комисия за преодоляване на езиковите бариери чрез създаването на нова платформа за автоматичен превод на официалните езици на Европейския съюз – CEF.AT. По време на национален семинар, който се състоя в София, МТИТС представи своята визия за видовете документи, които институциите трябва да предоставят и споделят, за да може новата система да се адаптира към специфичните нужди на публичната администрация.