България се нарежда сред лидерите в Европа по Зрялост на отворените данни

Според проведено изследване на Европейския портал за данни България се нарежда сред лидерите в Европа по Зрялост на отворените данни. Докладът разкрива, че правителствата в Европа не само са приоритизирали по-силно "Отворените данни" през 2017 г., но всъщност се състезават за първите места в световен мащаб. След измерване степента на зрялост на отворените данни в Европа в продължение на три последователни години става ясно, че страните от ЕС полагат значителни усилия, за да подобрят публикуването им.

България се нарежда сред лидерите в тази област, които се характеризират с въвеждане на усъвършенствана политика за отворени данни, разширени функции на националния си портал и национални механизми за координация между секторите.

Повече информация можете да намерите на официалната страница на изследването или в приложения информационен документ за България.

Прикачен файл Размер
Информационен документ - България 961.43 KB