Отчет на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025” и Пътна карта към нея към декември 2021 г.