Антикорупционни планове и отчети

Приложения
Прикачен файл Размер
Антикорупционен план - 2024 г. 87.95 KB
Отчет за изпълнението на Антикорупционен план – 2023 г. 134.46 KB
Отчет за изпълнение на Антикорупционен план – 2023 – първо полугодие 805.05 KB
Антикорупционен план - 2023 г. 36.74 KB
Отчет за изпълнение на Антикорупционен план - 2022 г. 40.71 KB
Отчет за изпълнение на Антикорупционен план - 2022г. – първо полугодие 51.88 KB
Антикорупционен план - 2022 г. 41.66 KB
Отчет за изпълнението на Антикорупционен план – 2021 51.12 KB
Отчет за изпълнение на Антикорупционен план - 2021г. – първо полугодие 47.16 KB
Антикорупционен план - 2021 г. 37.9 KB
Отчет за изпълнението на Антикорупционен план – 2020 г. 49.89 KB
Антикорупционен план - 2020 г. 34.89 KB
Отчет за изпълнение на Антикорупционен план - 2020 г. – първо полугодие 44.75 KB
Отчет за изпълнението на Антикорупционен план - 2019 г. 60.57 KB
Отчет за изпълнение на Антикорупционен план - 2019 г. – първо полугодие 54.46 KB
Антикорупционен план за 2019 г. 39.99 KB
Отчет за изпълнението на Антикорупционен план - 2018 г. 43.04 KB
Отчет за изпълнение на Антикорупционен план - 2018 г. – първо полугодие 48.71 KB
Антикорупционен план - 2018 г. 35.93 KB