Повторна употреба на информацията в обществения сектор

Резултат от публичната консултация/общественото обсъждане на Европейската комисия относно повторна употреба на информацията в обществения сектор-България

Преразгледаната Директива за повторна употреба на информацията в обществения сектор е причина за консултацията която Европейската комисия (ЕК) обяви за да подпомогне държавите членки при изпълнението на директивата. ЕK ще осигури насоки за повторната употреба на документи на база проведеното обсъждане.

Преразглеждането на Директивата е една от ключовите задачи на Цифрова програма за Европа.

Най-важните цели на консултацията са да стане ясна степента на информираност  на заинтересованите страни за препоръчителни  стандартни лицензи, масиви/бази данни и таксуване за повторна употреба на публичната информация.

Повече подробности по темата има на сайта на МТИТС към консултацията на ЕК:
/page.php?category=456&id=6720

Докладът за резултатите от консултацията на ниво ЕК, където е включена и България като най-активна страна е на сайта на МТИТС:
/page.php?category=456&id=6943

Приложения