Вие сте тук

ICANN

14.09.2016

      Преглед на дейността на Интернет корпорацията за присвояване на имена и адреси (ICANN) относно усъвършенстване на механизма на публичност, прозрачност и отчетност в обществен интерес, както и на всички социално –икономически партньори. Роля на Правителствения консултативен комитет ( GAC ) в обществен контекст. Аспекти на обществената политика относно техническата координация на системата за имена на домейни (DNS).
      Може да дадете своето мнение на адрес:

Въпроси към Общността за отчетност и прозрачност в рамките на ICANN

Преглед на дейността на Интернет корпорацията за присвояване на имена и адреси (ICANN) относно усъвършенстване на механизма на публичност, прозрачност и отчетност в обществен интерес, както и на всички социално –икономически партньори. Роля на Правителствения консултативен комитет ( GAC ) в обществен контекст. Аспекти на обществената политика относно техническата координация на системата за имена на домейни (DNS).

Subscribe to ICANN