Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

http://www.oecd.org/

ОИСР е уникален форум, където правителствата  работят заедно, за да се справят с икономическите, социалните и екологичните предизвикателства на глобализацията. ОИСР  е в челните редици на усилията да  разбере и да помогне на правителствата,  да отговори на новите реалности , като корпоративното управление, информационната икономика и предизвикателствата, свързани със застаряването на населението. Организацията осигурява среда, в която правителствата могат да сравняват политически опит, да търсят отговори на често срещани проблеми, да установяват добри практики и да работят за координиране на националните и международните политики.Страните - членки на ОИСР са: Австралия, Австрия, Белгия, Канада, Чили, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Израел, Италия, Япония, Корея, Люксембург, Мексико, Холандия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Обединеното кралство и Съединените щати. Европейският съюз участва в работата на ОИСР.

Предвид на  активната позиция на РБългария по въпросите на управлението на интернет и с оглед формулирането на политики в тази област МТИТС, дирекция ИТ,  осъществява   присъединяване към инструмента: Препоръка на Съвета на ОИСР относно принципите за разработване на политики по отношение на интернет.