Вие сте тук

ITU (WSIS)

02.11.2021

Работната група по Интернет към Международния съюз по далекосъобщения стартира онлайн консултация на тема: Въздействието върху околната среда и ползите от Интернет

Работната група по Интернет към Международния съюз по далекосъобщения стартира онлайн консултация на тема: Въздействието върху околната среда и ползите от Интернет

Екипът на Световния форум за информационно общество  (WSIS)  и Международния съюз за далекосъобщения (ITU) отправят покана за участие в инициативата Награди за проекти,  WSIS Prizes 2021.

Покана за участие в инициативата Награди за проекти, WSIS Prizes 2021 от екипа на Световния форум за информационно общество (WSIS) и Международния съюз за далекосъобщения (ITU)
VIRTUAL WSIS FORUM 2020
03.06.2020

Форумът за информационно общество 2020 ще се проведе във виртуален формат тази година от 22 юни до 10 септември.

Следете подготовката тук:

https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/

https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/Files/ocp/WF20_OCP_SB_Presentation-en.pdf

05.03.2020

Във връзка с взетите мерки срещу разрастването и разпространението на коронавируса,  Международният съюз по далекосъобщения информира, че Световната среща на високо равнище за информационното общество за 2020 г. (WSIS – 2020), чието провеждане бе предвидено в периода 6 –  9 април 2020 г., в Женева, се отлага за  31 август – 4 септември 2020 година. От страна на Международния съюз по далекосъобщения ще бъде предоставена допълнителна информация за провеждане на събитието.       

Световната среща на високо равнище за информационното общество - 2020 г. (WSIS – 2020) се отлага за периода от 31 август – 4 септември 2020 година
12.12.2019

Инициативата беше лансирана през септември 2019 г. по време на ITU Telecom World  в Будапеща, Унгария. Чрез тази инициатива ITU ще работи с глобална мрежа от институции за развитие на цифрови умения за гражданите главно на основно и средно ниво. Инициативата е част от по-широка цел за изграждане на приобщаващо цифрво общество, в което липсата на цифрови умения не трябва да бъде пречка за участието в цифровата икономика. Тази инициатива допринася за постигането на цел 4 на ITU-D от Плана за действие в Буенос Айрес, договорен на WTDC 2017, за насърчаване на развитието и използването на телекомуникациите / ИКТ и приложенията за овластяване/предоставяне на права  на хората и обществата за устойчиво развитие.

Инициатива на Международния съюз за далекосъобщения (ITU) и Cisco за Центрове за цифрова трансформация (DTC)
Equals Global Partner
03.12.2019

По време на тазгодишния Форум за управление на интернет в Берлин #IGF2019  се състоя кръгла маса на инициативата на Международния съюз за далекосъобщения EQUALS ЕQUALS‏ @equals Nov 26.

Участниците от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) бяха поканени да участват като споделят български инициативи за равенство на жените и специално участието на жените в ИКТ.

 

Защита на равенството на половете в цифровата ера: каква е ролята на правителствата?
30.10.2019

От 19 ноември до 16 декември 2019 г. Мрежата от центрове за високи постижения към Международния съюз по далекосъобщения (ITU) за регион Европа организира онлайн курс на тема „Безжичен и мобилен свръхвисокоскоростен интернет (LTE-A Pro, WLAN, 5G NR). Желаещите да участват следва да се регистрират на сайта на Академията на Международния съюз по далекосъобщения. Курсът е подходящ за мениджъри, инженери и служители от регулаторите, държавни организации, телекомуникационни компании и академии, които се интересуват от концепцията, внедряването и регулирането на безжичен и мобилен свръхвисокоскоростен интернет (LTE-A Pro, WLAN, и 5G NR), включително технологии, стандартизация, регулация и съдържание.

 

Онлайн курс на Международния съюз по далекосъобщения (ITU))
International Telecommunication Union
25.10.2019

Тема: Международни обществени интернет политики за използване на новите телекомуникации/ИКТ за устойчиво развитие

Отворена консултация на Международния съюз по далекосъобщения
WSIS
23.07.2019

Покана за актуализация и нови предложения . Световна среща на върха за информационното общество (WSIS): 2019-2020
https://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISStocktaking.aspx

Международният съюз за далекосъобщения (МСД), Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество ви канят да допринесете за процеса на равносметка на WSIS, предприет в подкрепа на изпълнението и последващите действия на WSIS.

Покана за актуализация и нови предложения . Световна среща на върха за информационното общество (WSIS): 2019-2020. Награди за проекти(WSIS) Prizes 2020. Покана за предложения
26.03.2019

От 8 до 12 април 2019 г. Форумът на Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество (WSIS) ще празнува своята 10-та годишнина под надслов Информационни и комуникационни технологии за постигане на целите за устойчиво развитие“. По този начин WSIS продължава да предоставя платформа за „справедливо и равноправно информационно общество“ за всички заинтересовани страни, определени от Женевския план за действие.

04.12.2017

Първа фаза: Изпращане на проектите до 2 януари 2018 г.
Втора фаза:Номинации-до 12 януари 2018
Трета фаза:Онлайн гласуване-до 4 февруари 2018
Четвърта фаза:Избор на печеливши проекти- 9 февруари 2018
Пета фаза: Обявяване на победителите WSIS Prize 2018 Ceremony  на WSIS Forum 2018

 

Повече информация можете да намерите на: www.wsis.org/prizes

04.12.2017

 

Своите предложения можете да изпращате тук.

 

Допълнителна информация можете да намерите на: www.wsis.org/forum

26.09.2017

Международният съюз по далекосъобщения стартира покана за включване на нови инициативи за 2017-2018. МТИТС кани социално-икономическите си партньори  да изпращат инициативите си в областта на информационното общество до 9 февруари 2018 г. Те ще бъдат отразени във WSIS Stocktaking Report 2018 и представени по време на WSIS Forum 2018.

 

Повече информация можете да намерите тук.

30.03.2017

Форумът (WSIS) за информационно общество обяви нов конкурс и кани всички желаещи да заснемат начина, по който информационните  и комуникационните технологии (ИКТ) играят роля за постигане на Целите на устойчивото развитие (SDGs).

Фотографията, като начин за трансформиране на живота като помагаща развитието, е средство, което може да комуникира и вдъхновява. Като улавяте реалностите около вас, където ИКТ имат влияние,  се присъединете в първото издание на фото конкурса WSIS Forum Photo Contest!

Стартира поканата за включване на нови инициативи за 2016-2017. МТИТС кани социално-икономическите си партньори  да изпращат инициативите си в областта на информационното общество до 1 март 2017 г. Те ще бъдат отразени във WSIS Stocktaking Report 2017 и представени по време на WSIS Forum 2017.

За повече информация: www.wsis.org/stocktaking

Генералният секретар на МСД  обяви шестото издание на конкурса World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2017 на сайта www.wsis.org/prizes.

Наградите за проекти в областта на информационното общество 2017 се учредяват в отговор на  изискването социално-икономическите партньори, които изграждат информационното общество да имат механизъм за оценка на дейностите си в сферата на ИКТ за изпълнение на направленията за действие (WSIS Action Lines) и целите за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals, SGG) на ООН.

Работна група, създадена от Комисията по наука и технологии за развитие (CSTD) към Конференцията на Организацията на Обединените Нации за търговия и развитие (UNCTAD) има задача да направи годишен преглед на напредъка в изпълнението и последващите действия, резултат от Срещите на високо равнище по въпросите на информационното общество (WSIS). Работната група по засилено сътрудничество (Working Group on Enhanced Cooperation - WGEC) разглежда мандата на WSIS, по отношение на засиленото сътрудничество и документите от Тунис 2005 г.

МТИТС популяризира инициативата на Международния съюз за далекосъобщения за млади иновативни предприемачи ITU Telecom World Young Innovators Competition, чрез която се предлага възможност за финансиране, менторство и представяне за начинаещи млади предприемачи.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията отправя покана към български правителствени, академични, частни и граждански организации да участват в конкурс “WSIS Project Prizes 2014” на Международния съюз по далекосъобщенията (ITU) за проекти в областта на информационното общество. Отличените проекти ще бъдат наградени на церемония на форума WSIS 2014. Победителите ще имат възможност да покажат разработките си на международно ниво, да споделят опит и знания и да се запознаят с други добри практики.

Обществено обсъждане в платформата на Международния съюз по далекосъобщения ITU, Multi-stakeholder Preparatory Platform (MPP), в рамките на Срещите на високо равнище по въпросите на информационното общество (WSIS), група CWG–WSIS, преглед на инициативата WSIS+10:
Ако желаете да се включите в онлайн обществените консултации може да го направите на: http://www.itu.int/council/groups/wsis/index.html , в срок до 20 септември.

Страници

Subscribe to ITU (WSIS)