ITU (WSIS)

Работната група по Интернет към Международния съюз по далекосъобщения стартира онлайн консултация на тема: Въздействието върху околната среда и ползите от Интернет

Екипът на Световния форум за информационно общество  (WSIS)  и Международния съюз за далекосъобщения (ITU) отправят покана за участие в инициативата Награди за проекти,  WSIS Prizes 2021.

Форумът за информационно общество 2020 ще се проведе във виртуален формат тази година от 22 юни до 10 септември.

Следете подготовката тук:

https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/

https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/Files/ocp/WF20_OCP_SB_Presentation-en.pdf

Във връзка с взетите мерки срещу разрастването и разпространението на коронавируса,  Международният съюз по далекосъобщения информира, че Световната среща на високо равнище за информационното общество за 2020 г. (WSIS – 2020), чието провеждане бе предвидено в периода 6 –  9 април 2020 г., в Женева, се отлага за  31 август – 4 септември 2020 година. От страна на Международния съюз по далекосъобщения ще бъде предоставена допълнителна информация за провеждане на събитието.       

Инициативата беше лансирана през септември 2019 г. по време на ITU Telecom World  в Будапеща, Унгария. Чрез тази инициатива ITU ще работи с глобална мрежа от институции за развитие на цифрови умения за гражданите главно на основно и средно ниво. Инициативата е част от по-широка цел за изграждане на приобщаващо цифрво общество, в което липсата на цифрови умения не трябва да бъде пречка за участието в цифровата икономика. Тази инициатива допринася за постигането на цел 4 на ITU-D от Плана за действие в Буенос Айрес, договорен на WTDC 2017, за насърчаване на развитието и използването на телекомуникациите / ИКТ и приложенията за овластяване/предоставяне на права  на хората и обществата за устойчиво развитие.

От 19 ноември до 16 декември 2019 г. Мрежата от центрове за високи постижения към Международния съюз по далекосъобщения (ITU) за регион Европа организира онлайн курс на тема „Безжичен и мобилен свръхвисокоскоростен интернет (LTE-A Pro, WLAN, 5G NR). Желаещите да участват следва да се регистрират на сайта на Академията на Международния съюз по далекосъобщения. Курсът е подходящ за мениджъри, инженери и служители от регулаторите, държавни организации, телекомуникационни компании и академии, които се интересуват от концепцията, внедряването и регулирането на безжичен и мобилен свръхвисокоскоростен интернет (LTE-A Pro, WLAN, и 5G NR), включително технологии, стандартизация, регулация и съдържание.

 

Тема: Международни обществени интернет политики за използване на новите телекомуникации/ИКТ за устойчиво развитие

Покана за актуализация и нови предложения . Световна среща на върха за информационното общество (WSIS): 2019-2020
https://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISStocktaking.aspx

Международният съюз за далекосъобщения (МСД), Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество ви канят да допринесете за процеса на равносметка на WSIS, предприет в подкрепа на изпълнението и последващите действия на WSIS.

От 8 до 12 април 2019 г. Форумът на Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество (WSIS) ще празнува своята 10-та годишнина под надслов Информационни и комуникационни технологии за постигане на целите за устойчиво развитие“. По този начин WSIS продължава да предоставя платформа за „справедливо и равноправно информационно общество“ за всички заинтересовани страни, определени от Женевския план за действие.

 

Своите предложения можете да изпращате тук.

 

Допълнителна информация можете да намерите на: www.wsis.org/forum

Първа фаза: Изпращане на проектите до 2 януари 2018 г.
Втора фаза:Номинации-до 12 януари 2018
Трета фаза:Онлайн гласуване-до 4 февруари 2018
Четвърта фаза:Избор на печеливши проекти- 9 февруари 2018
Пета фаза: Обявяване на победителите WSIS Prize 2018 Ceremony  на WSIS Forum 2018

 

Повече информация можете да намерите на: www.wsis.org/prizes

Международният съюз по далекосъобщения стартира покана за включване на нови инициативи за 2017-2018. МТИТС кани социално-икономическите си партньори  да изпращат инициативите си в областта на информационното общество до 9 февруари 2018 г. Те ще бъдат отразени във WSIS Stocktaking Report 2018 и представени по време на WSIS Forum 2018.

 

Повече информация можете да намерите тук.

11-та международна конференция „Онлайн безопасност за децата и младите хора“ ще се състои във Варшава, Полша, на 19-20 септември 2017 в рамките на европейската регионална инициатива на Международния съюз по далекосъобщения за изграждане на доверие и сигурност при използването на телекомуникациите/ИКТ, приета от Световната конференция за развитие на телекомуникациите (WTDC-14) в Дубай.

Форумът (WSIS) за информационно общество обяви нов конкурс и кани всички желаещи да заснемат начина, по който информационните  и комуникационните технологии (ИКТ) играят роля за постигане на Целите на устойчивото развитие (SDGs).

Фотографията, като начин за трансформиране на живота като помагаща развитието, е средство, което може да комуникира и вдъхновява. Като улавяте реалностите около вас, където ИКТ имат влияние,  се присъединете в първото издание на фото конкурса WSIS Forum Photo Contest!

Информираме ви, че Международният съюз по далекосъобщения (МСД) организира онлайн консултация с всички заинтересовани страни относно обществената политика по въпросите на интернет, с цел да се обсъди създаването на точки за обмен на интернет трафик (Internet Exchange Points (IXPs) за подобряване на свързаността, повишаване на качеството на услугите, увеличаване на мрежовата стабилност и устойчивост, насърчаване на конкуренцията и намаляване на разходите за взаимно свързване.

МТИТС популяризира инициативата на Международния съюз за далекосъобщения за млади иновативни предприемачи ITU Telecom World Young Innovators Competition, чрез която се предлага възможност за финансиране, менторство и представяне за начинаещи млади предприемачи.

Обществено обсъждане в платформата на Международния съюз по далекосъобщения ITU, Multi-stakeholder Preparatory Platform (MPP), в рамките на Срещите на високо равнище по въпросите на информационното общество (WSIS), група CWG–WSIS, преглед на инициативата WSIS+10:
Ако желаете да се включите в онлайн обществените консултации може да го направите на: http://www.itu.int/council/groups/wsis/index.html , в срок до 20 септември.

Стартира поканата за включване на нови инициативи за 2016-2017. МТИТС кани социално-икономическите си партньори  да изпращат инициативите си в областта на информационното общество до 1 март 2017 г. Те ще бъдат отразени във WSIS Stocktaking Report 2017 и представени по време на WSIS Forum 2017.

За повече информация: www.wsis.org/stocktaking

Работна група, създадена от Комисията по наука и технологии за развитие (CSTD) към Конференцията на Организацията на Обединените Нации за търговия и развитие (UNCTAD) има задача да направи годишен преглед на напредъка в изпълнението и последващите действия, резултат от Срещите на високо равнище по въпросите на информационното общество (WSIS). Работната група по засилено сътрудничество (Working Group on Enhanced Cooperation - WGEC) разглежда мандата на WSIS, по отношение на засиленото сътрудничество и документите от Тунис 2005 г.