OSCE

Настоящият текст представя най-важните части от Доклада на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) относно свободата на изразяване в Интернет в държавите участници. Преводът е осъществен от експерти на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и следва номерирането на страниците и бележките под линия на оригинала.

Пълният текст на документа заедно с приложенията е достъпен на английски език на http://www.osce.org/fom/80723