Вие сте тук

WSIS Форум 2019

26.03.2019

От 8 до 12 април 2019 г. Форумът на Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество (WSIS) ще празнува своята 10-та годишнина под надслов Информационни и комуникационни технологии за постигане на целите за устойчиво развитие“. По този начин WSIS продължава да предоставя платформа за „справедливо и равноправно информационно общество“ за всички заинтересовани страни, определени от Женевския план за действие.

WSIS е глобална платформа за сътрудничество на ООН за постигане на целите за устойчиво развитие. В нея участват редица международни организации, заедно с организации на ООН. Тя представлява най-голямото в света годишно събиране на общността „ИКТ за развитие“.

Във връзка с годишнината на WSIS Форума и участието на българския министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, дирекция ИТ публикува речник на термините в информационното общество, който можете да намерите тук