МТИТС участва в Сесия на ЮНЕСКО за интернет универсалност в рамките на международния Форум за интернет управление– IGF 2021, в Катовице, Полша

По време на заседанието бе представен проект, предложен за включване в Четвъртия национален план за действие на България в инициативата „Партньорство за открито управление“: Провеждане на национално оценяване на развитието на интернет в България чрез Рамката на индикаторите за интернет универсалност на ЮНЕСКО.

На 6 декември 2021 г. ЮНЕСКО, съвместно с IGF Dynamic Coalition of Internet Universality ROAM-X Projects, организира дискусия, посветена на Интернет Universality ROAM-X Indicators (IUIs), за да представи  цялостното годишно развитие на проекта за индикатори за универсалност на Интернет и съответно напредъка по изпълнение на национално ниво.

Рамката на ЮНЕСКО, т.нар. ROAM – права, отвореност, достъпност, мултистейкхолдър модел за индикаторите за универсалност на интернет е ефективен и изчерпателен инструмент за оценка на качеството на цифровата среда във всяка държава. Чрез националните оценки той доказва своята значимост за обществото за по-задълбочено навлизане и разбиране на сложността на цифровите процеси и участието на различни заинтересовени страни в неговото управление. От глобална гледна точка това е много ползотворен процес на събиране и обмен на информация и неразделна част от международното  сътрудничество в областта на интернет управлението.

Очакваме в България този проект да обедини усилията на националната комисия на ЮНЕСКО, отделните министерства, неправителствени и граждански организации, бизнеса и академичните среди за една задълбочена и качествена оценка на състоянието и възможностите за проактивна и устойчива цифрова трансформация.

Индикаторите ROAM-X досега се разработват в 34 държави, към които се надяваме да се присъедини и България.

Съорганизатори на събитието бяха: IGF Dynamic Coalition of Internet Universality, Проект за индикатори ROAM-X, включително Програма Информация за всички (IFAP), Германска комисия за ЮНЕСКО, Съвет на Европа, Организация за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), Асоциация за прогресивни комуникации, Интернет обществото, Интернет корпорация за присвоени имена и номера (ICANN), CETIC.br, Missions Publiques, Глобална мрежова инициатива (GNI), Глобален форум за медийно развитие (GFMD).