Валидиране на нови пощенски марки: 2016

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „35 години Национален дворец на културата“ – една пощенска марка с винетка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „150 години от рождението на геолога академик Георги Бончев“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „60 години от членството на България в ЮНЕСКО“ – илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „120 години Национална художествена академия“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години от рождението на проф. Васил Йончев“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „200 години от рождението на Димитър Добрович“ – две пощенски марки с две винетки и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Коледа 2016“ – една пощенска марка.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години дипломатически отношения между България и Швейцария“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.