Валидиране на нови пощенски марки: 2023

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Транспорт – транспортни средства, използвани от Червения кръст“ – серия от четири пощенски марки в блок-лист и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „200 години от рождението на Станислав Доспевски“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Полски цветя“ – серия от две пощенски марки с променлив тираж.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „125 години от рождението на арх. Захари Илиев“– една пощенска марка  с една винетка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години от рождението на художника Любен Зидаров“– една пощенска марка, две пощенски марки с една винетка в блок-лист и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „130 години организирано филателно движение в България“– една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Коледа“– една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Фауна. Критично застрашени птици в България“– серия от четири пощенски марки, четири пощенски марки в блок-лист, четири пощенски марки в блок-лист на негумирана хартия с UV нишка, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „140 години от създаването на Хидрографската служба на Военноморските сили“– една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Поморийски солници“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.