Валидиране на нови пощенски марки: 2018

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Космос“ –  една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години професионално оперетно изкуство в България“ –  илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в продажба издание, посветено на 100 години от рождението на Нелсън Мандела.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „130 години Софийски университет „Св. Климент Охридски“ –  една пощенска марка с една винетка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „70 години Национална галерия“ –  една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „140 години от основаването на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ –  една пощенска марка с една винетка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Коледа“ –  една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години дипломатически отношения между България и Полша“ – илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

Достъпът за външни лица е ограничен, поради тази причина пощенската картичка ще бъде пусната за продажба в пощенска станция 1000 София, в същия ден след 15:00 ч.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години от възкачването на трона на Борис III – цар на българите“ –  една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Нестинарство“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.