Валидиране на нови пощенски марки: 2024

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „История на световното кино. 100 години от рождението на Марчело Мастрояни“– една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „150 години от основаването на Петропавловската духовна семинария“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Европа 2024 – Подводна фауна и флора“ – серия от две пощенски марки, две пощенски марки в блок, два вида блок-листа от по 5 пощенски марки с една винетка за всяка номинална стойност, карнетка съдържаща блок-листа от по 3 пощенски марки и една винетка за всяка номинална стойност, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „125 години от рождението на Дечко Узунов“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „200 години от откриването на Брайловата азбука“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Бусинска керамика“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „200 години от отпечатването на „Рибния буквар“ на Петър Берон“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Китайска Нова година – Година на Дървения дракон“– една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба пощенско-филателно издание на тема „Български народни будители“ – серия от две пощенски марки и специален пощенски печат.