Консултация на ЮНЕСКО за определяне на индикаторите за универсалност на интернет

Рамката на индикаторите предоставя инструментариум, който да се използва от всички социално-икономически партньори/заинтересовани страни, включително правителства, международни организации, гражданско общество и други общности, които участват в развитието на интернет.

Целта не е да се сравняват, класират или класифицират държавите. Чрез системата от  индикатори ще се прави оценка на интернет в отделните държави, ще се търсят проблемните области и ще се отправят препоръки.

Втората фаза на консултацията ще продължи до 15 март 2018 г.

Повече информация можете да намерите тук.

 

Информация за първата фаза на консултацията можете да  намерите на официалната страница на МТИТС.

Прикачен файл Размер
Индикатори за Интернет универсалност 583.66 KB