Събития

Резолюция №3 Сигурността на журналистите

Министрите на държавите участници в министерската конференция на Съвета на Европа, посветена на медиите и информационното общество, състояла се в Белград, Сърбия, на 7 и 8 ноември 2013 г., приемат следната резолюция:

  1. Ние сме ужасени от факта, че журналистите в различни части на Европа все повече са подлагани на заплахи, чрез физически или други форми на сплашване, лишавани са от свободата си или дори са убивани заради разследванията, които извършват или мненията и отразяването, които предлагат, в много случаи, бе

На 7 и 8 ноември 2013 г. в Белград ще се състои конференция на високо равнище, на тема „Свободата на изразяване и демокрацията в цифровата епоха, възможности, права и отговорности”. Събитието се организира от Съвета на Европа с цел да насърчи диалога и сътрудничеството между европейските държави в областта на свободата на изразяване, медиите и управлението на Интернет.

Политическа декларация

Свободата на изразяване и демокрацията в цифровата епоха
Възможности, права и отговорности

Министрите на държавите участници в министерската конференция на Съвета на Европа, посветена на медиите и информационното общество, състояла се в Белград, Сърбия, на 7 и 8 ноември 2013 г., приемат следната политическа декларация:

Делегацията на Руската федерация, водена от желанието да запази духа на сътрудничество и съгласие сред държавите членки на Съвета на Европа, смята, че може да подкрепи изменената компромисна версия на окончателните документи на министерската конференция на Съвета на Европа в областта на медиите и информационното общество.

Резолюция №2 Запазване на основната роля на медиите в цифровата епоха
 

Министрите на държавите участници в министерската конференция на Съвета на Европа, посветена на медиите и информационното общество, състояла се в Белград, Сърбия, на 7 и 8 ноември 2013 г., приемат следната резолюция:

 

Резолюция №2 Запазване на основната роля на медиите в цифровата епоха

Министрите на държавите участници в министерската конференция на Съвета на Европа, посветена на медиите и информационното общество, състояла се в Белград, Сърбия, на 7 и 8 ноември 2013 г., приемат следната резолюция:

  1. Медиите постоянно се развиват и обществото наблюдава нови форми на медии и себеизразяване, които пораждат съответно и нови възможности за творчество, иновативност и разпространение.

Предварителна бележка

От 21 до 22 ноември 2011 г. в Страсбург се състоя конференцията „Октопод” на Съвета на Европа, посветена на борбата срещу престъпленията в мрежата.  Основен инструмент за предотвратяване на атаките и посегателствата в Интернет е Конвенцията на Съвета на Европа срещу киберпрестъпленията, наричана още Будапещенска конвенция. На 23 ноември 2011 г. се навършиха десет години от подписването й, събитие, на което беше посветено тържествено заседание, открито от генералния секретар на организацията Торнбьорн Ягланд.

Форум за управлението на Интернет (IGF)

 

Втора среща

Рио де Жанейро 12 – 15 ноември 2007 г.

 

Обобщаващ материал, подготвен от секретариата на IGF