Валидиране на нови пощенски марки

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Български народни будители“ – серия от две пощенски марки и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години от началото на ветеринарномедицинското образование в България“ – една пощенска марка с една винетка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „90 години от рождението на Светлин Русев“ – илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Авиобаза „Безмер“ – илюстрована пощенска карта с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „75 години от началото на артилерийското образование в България“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъдат пуснат за продажба малки листа на марки с променлив тираж от темата „Нощни пеперуди“ с номинални стойности 0,55 лв. и 0,80 лв.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „30 години от създаването на „PostEurop“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „120 години дипломатически отношения между Република България и САЩ“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснат за продажба малък лист на марки с променлив тираж от темата „Нощни пеперуди“ с номинални стойности 0,40 лв. и 0,45 лв.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Пчели и пчеларство“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.