Валидиране на нови пощенски марки

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години от рождението на художника Генко Генков“ –  една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „70 години от основаването на Университетa по хранителни технологии – Пловдив“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „60 години от създаването на Четвърти дивизион патрулни кораби“ – една илюстрована пощенска карта с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Европа 2023 – Мирът най-голямата ценност на човечеството“, серия от две пощенски марки, две пощенски марки в блок, три серии от по две пощенски марки с една винетка, вложени в карнетка, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема   „120 години Пристанище Бургас“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години Български олимпийски комитет“ –  една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

      

да бъде пуснато в употреба издание на тема „550 години от рождението на Николай Коперник“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Българска култура и изкуство“ –  серия от четири пощенски марки и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Фауна –  фосилна фауна от Миоцена по българските земи“ –  четири пощенски марки в малък-лист, серия от четири пощенски марки, отпечатани в малки-листа от по 5 марки с една винетка, две серии от по четири пощенски марки в малък лист, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.