Валидиране на нови пощенски марки

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „110 години от създаването на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „200 години от рождението на Найден Геров“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „110 години от Балканските войни“ – една пощенска марка с една винетка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „80 години от спасяването на българските евреи“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „125 години от първите новини на БТА“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

През следващата седмица ще бъде пуснато в употреба и пощенско-филателно издание на тема „125 години от първите новини на БТА“. Съобщението за датата, часа и мястото на валидиране ще бъде качена допълнителни през следващите дни, веднага щом получим необходимата информация от Българската телеграфна агенция!

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „150 години от обесването на Васил Левски“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „200 години от рождението на Добри Чинтулов“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „150 години от рождението на Борис Дрангов“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „125 години от рождението на Асен Разцветников – една пощенска марка и специален пощенски печат.