Вие сте тук

Актуално

27.06.2022

Министерство на транспорта и съобщенията организира Евро Техно Инфо Ден, който ще се проведе на 5 юли 2022 г. (вторник) от 10:00 ч. в Представителство на Европейската комисия в България, гр. София, ул. „Раковски” №  124.

 

13.06.2022

Препоръки за подготовка на предложение за проект по програма "Цифрова Европа" и Механизъм за свързване на Европа могат да се намерят в приложената презентация.

За допълнителни въпроси може да се обръщате към г-жа Ели Канева - държавен експерт в дирекция "Цифрова свързаност", тел. 9409284, email: ekaneva@mtitc.government.bg

Как да се подготви предложение за проект по програма "Цифрова Европа" и Механизъм за свързване на Европа
03.06.2022

Актът за управление на данните е важен компонент от европейската стратегия за данните и има за цел да насърчи наличието на данни за повторно използване в междусекторен и трансграничен контекст. Стремежът е да бъдат създадат стабилни механизми за улесняване на повторното използване на определени категории защитени данни от обществения сектор, да се повиши доверието в посредническите услуги за данни и да се насърчи алтруизма по отношение на данните в ЕС.

 

Регламент (ЕС) 2022/868 на Европейския парламент и на Съвета относно европейска рамка за управление на данните (Акт за управление на данните)
19.05.2022

Европейският комуникационен офис (ЕСО) обявява процедура за кандидатстване за длъжността „директор на ЕСО“

Обява за свободна позиция за директор на Европейския комуникационен офис

Обемът на данните в световен мащаб нараства много бързо. Докато изчисленията в облак (облачни изчисления) се случват предимно в големите центрове за данни днес, до 2025 г. тази тенденция ще се обърне: 80% от всички данни се очаква да се обработват в интелигентни устройства, по-близо до потребителя, известни като периферни изчисления.

Комисията има за цел да осигури достъп до сигурни, устойчиви и оперативно съвместими облачни инфраструктури и услуги за европейските предприятия
30.03.2022

Да бъдеш свързан е жизненоважна част от живота ни. Всички споделяме желанието да поддържаме контакт помежду си, независимо колко сме далеч един от друг. Това желание беше още по-силно по време на пандемията от COVID-19, тъй като много от нас бяха държани отделени от близките си дълго време.

Целта на ЕС е Европа да бъде най-свързаният континент до 2030 г.
2030 Digital Decade
30.03.2022

Комисията предложи Декларация относно цифровите права и принципи за цифрова трансформация, насочена към човека.

Съобщението на Комисията и текста на Декларацията относно европейските цифрови принципи ще намерите в приложение.

Декларация за европейските цифрови права и принципи
24.03.2022

На 22 февруари 2022 г. са отворени конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“. Предложенията за проекти могат да се подават до 17 май 2022 г. по следните седем конкурса: 

24.03.2022

На 12 януари 2022 г. са отворени първите 11 конкурса по Механизма за свързване на Европа, цифров сектор. С бюджет от 258 млн. евро, конкурсите имат за цел да подобрят инфраструктурата за цифрова свързаност (по-специално гигабитови и 5G мрежи) в ЕС и да допринесат за цифровата трансформация.

13.01.2022

На 19 януари 2022 г. от 09:30 ч. (CET) ще се проведе онлайн информационен ден за представяне на първите конкурси по Механизма за свързване на Европа, цифров сектор, отворени на 12 януари 2022 г.

Онлайн информационен ден по Механизма за свързване на Европа, цифров сектор
10.01.2022

Комисията публикува за обществена консултация Проект на преработени насоки за държавна помощ за широколентови мрежи („Насоките за широколентов достъп“).

Обществената консултация е отворена от 19 ноември 2021 г. до 11 февруари 2022 г.

Преразглеждането има за цел да адаптира съществуващите правила за държавна помощ и да гарантира, че те отразяват технологичното и пазарното развитие.

Предложеното целево преразглеждане на Насоките се състои от:

16.12.2021

Публикувана е първата многогодишна работна програма по Механизма за свързване на Европа  – Цифрови технологии, в която се определят финансирането, обхватът и целите на подкрепяните от ЕС действия, необходими за подобряването на европейските инфраструктури за цифрова свързаност.

14.12.2021

          

Доклад за наблюдението на достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, извършено през първия период на наблюдение в Република България
19.11.2021

На 17 ноември 2021 г. са отворени първите конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“. Предложенията за проекти могат да се подават до 22 февруари 2022 г. за следните 7 конкурса:

16.11.2021

Европейската Комисия прие три работни програми по програма „Цифрова Европа“, в които се очертават целите и конкретните тематични области, които ще получат финансиране чрез безвъзмездни средства и обществени поръчки в размер на общо 1.98 милиарда евро.

 

08.11.2021

На 5 ноември 2021 г. се проведе годишната конференция на Българската асоциация за кабелните и комуникационни оператори (БАККО) под мотото “Важните теми в голям формат”. На събитието бяха обсъдени ключови елементи в развитието на телекомуникационния бранш, Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС и заложените в Националния план за възстановяване и устойчивост цели и дейности за цифровизация и осигуряване на свързаност, развитието на електронното управление, както и бъдещите действия на Националния регулаторен орган за освобождаване на радиочестотния спектър.

BCO 2021 Annual Conference
27.10.2021

Събитието под надслов „Работим заедно за по-добра свързаност“ се състоя онлайн на 26 октомври 2021 г. Годишната конференция бе посветена на постигнато за петгодишния период от създаването на Европейската мрежа на компетентни служби в областта на широколентовия достъп (BCO Network),  работеща по специализирания Механизъм за подкрепа на Европейската комисия.

Участниците отчетоха успехите и интензивната дейност на Мрежата с голям брой членове и проведени над 55 специализирани обучения и трейнинги по различни тематики в областта на свързаността.

20.09.2021

В Официален вестник на ЕС от 16.09.2021 г. са публикувани Технически насоки за осигуряване на климатичната устойчивост на инфраструктурата през периода 2021-2027 година. 

 

14.07.2021

С Регламент (ЕС) 2021/1153 се създава Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) за периода 2021-2027 г. и се определят целите на МСЕ, неговият бюджет, формите на финансиране от Европейския съюз и правилата за предоставяне на такова финансиране.

 

Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския парламент и на Съвета oт 7 юли 2021 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

Страници

Subscribe to Актуално