Вие сте тук

Актуално в ИТ

13.01.2022

На 12 януари 2022 г. са отворени първите 11 конкурса по Механизма за свързване на Европа, цифров сектор. С бюджет от 258 млн. евро, конкурсите имат за цел да подобрят инфраструктурата за цифрова свързаност (по-специално гигабитови и 5G мрежи) в ЕС и да допринесат за цифровата трансформация.

13.01.2022

На 19 януари 2022 г. от 09:30 ч. (CET) ще се проведе онлайн информационен ден за представяне на първите конкурси по Механизма за свързване на Европа, цифров сектор, отворени на 12 януари 2022 г.

 

 

 

 

 

Онлайн информационен ден по Механизма за свързване на Европа, цифров сектор
10.01.2022

Комисията публикува за обществена консултация Проект на преработени насоки за държавна помощ за широколентови мрежи („Насоките за широколентов достъп“).

Обществената консултация е отворена от 19 ноември 2021 г. до 11 февруари 2022 г.

Преразглеждането има за цел да адаптира съществуващите правила за държавна помощ и да гарантира, че те отразяват технологичното и пазарното развитие.

Предложеното целево преразглеждане на Насоките се състои от:

16.12.2021

Публикувана е първата многогодишна работна програма по Механизма за свързване на Европа  – Цифрови технологии, в която се определят финансирането, обхватът и целите на подкрепяните от ЕС действия, необходими за подобряването на европейските инфраструктури за цифрова свързаност.

 

 

14.12.2021

          

Доклад за наблюдението на достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, извършено през първия период на наблюдение в Република България
МТИТС  участва в Сесия на ЮНЕСКО за интернет универсалност в рамките на международния Форум за интернет управление– IGF 2021, в Катовице, Полша.
08.12.2021

По време на заседанието бе представен проект, предложен за включване в Четвъртия национален план за действие на България в инициативата „Партньорство за открито управление“: Провеждане на национално оценяване на развитието на интернет в България чрез Рамката на индикаторите за интернет универсалност на ЮНЕСКО.

19.11.2021

На 17 ноември 2021 г. са отворени първите конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“. Предложенията за проекти могат да се подават до 22 февруари 2022 г. за следните 7 конкурса:

16.11.2021

Европейската Комисия прие три работни програми по програма „Цифрова Европа“, в които се очертават целите и конкретните тематични области, които ще получат финансиране чрез безвъзмездни средства и обществени поръчки в размер на общо 1.98 милиарда евро.

 

08.11.2021

На 5 ноември 2021 г. се проведе годишната конференция на Българската асоциация за кабелните и комуникационни оператори (БАККО) под мотото “Важните теми в голям формат”. На събитието бяха обсъдени ключови елементи в развитието на телекомуникационния бранш, Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС и заложените в Националния план за възстановяване и устойчивост цели и дейности за цифровизация и осигуряване на свързаност, развитието на електронното управление, както и бъдещите действия на Националния регулаторен орган за освобождаване на радиочестотния спектър.

02.11.2021

Работната група по Интернет към Международния съюз по далекосъобщения стартира онлайн консултация на тема: Въздействието върху околната среда и ползите от Интернет

Работната група по Интернет към Международния съюз по далекосъобщения стартира онлайн консултация на тема: Въздействието върху околната среда и ползите от Интернет
BCO 2021 Annual Conference
27.10.2021

Събитието под надслов „Работим заедно за по-добра свързаност“ се състоя онлайн на 26 октомври 2021 г. Годишната конференция бе посветена на постигнато за петгодишния период от създаването на Европейската мрежа на компетентни служби в областта на широколентовия достъп (BCO Network),  работеща по специализирания Механизъм за подкрепа на Европейската комисия.

Участниците отчетоха успехите и интензивната дейност на Мрежата с голям брой членове и проведени над 55 специализирани обучения и трейнинги по различни тематики в областта на свързаността.

20.09.2021

В Официален вестник на ЕС от 16.09.2021 г. са публикувани Технически насоки за осигуряване на климатичната устойчивост на инфраструктурата през периода 2021-2027 година. 

 

14.07.2021

С Регламент (ЕС) 2021/1153 се създава Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) за периода 2021-2027 г. и се определят целите на МСЕ, неговият бюджет, формите на финансиране от Европейския съюз и правилата за предоставяне на такова финансиране.

 

Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския парламент и на Съвета oт 7 юли 2021 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)
16.06.2021

Европейската комисия прие и публикува Работна програма 2021-2022 за програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“, която очертава целите и конкретните тематични области, които ще получат 3,5 милиарда евро финансиране за 2021-2022.

 

Европейската комисия прие и публикува Работна програма 2021-2022 за програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“
Цифров компас
25.05.2021

Публикувана е пътната карта и е стартирана обществената консултация за изготвяне на набора от европейски цифрови принципи.

12.05.2021

С Регламент (ЕС) 2021/695 се създава Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г. Бюджетът за седемгодишния период е над 86 млрд. евро за укрепване на научната и технологична база на ЕС и за стимулиране на иновациите, конкурентоспособността и създаването на работни места в Европа.

11.05.2021

С Регламент (ЕС) 2021/694 се създава програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021-2027 г. и се определят целите на програмата, бюджетът, формите на финансиране от Европейския Съюз и правилата за предоставяне на такова финансиране. 

Инструментариум за свързаност
29.03.2021

На 25 март 2021 г. държавите членки, в тясно сътрудничество с Комисията, постигнаха съгласие за Инструментариум за свързаност в целия Съюз в съответствие с Препоръката за свързаност от 18 септември 2020 г. Инструментариумът се състои от набор от най-добри практики, които се считат за най-ефективни, подпомагайки и насърчавайки операторите да въвеждат мрежи с много голям капацитет.

12.02.2021

Бъдещето на Европа се определя от успешните зелен и цифров преход. Пандемията от COVID-19 и нейното въздействие върху икономиката и обществото подчертаха ключовата роля на цифровите технологии за хората и бизнеса, като те са от решаващо значение за възстановяване от кризата, за да се гарантира, че всички и навсякъде ще могат да се възползват от цифрови възможности, за насърчаване на устойчивостта на ЕС и справяне с рисковете и зависимостите от трети държави, като също така повлияят за позиционирането на ЕС на световната сцена.

09.02.2021

На 9 февруари 2021 г. се проведе семинар на Мрежата на службите в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Offices (BCO) Network), на който представителите на Националната компетентна служба в областта на широколентовия достъп (BCO Bulgaria) бяха поканени да споделят опит и добри практики при популяризирането на инициативата на Европейската комисия WiFi4EU по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за изграждане на безплатна високоскоростна и висококачествена безжична интернет връзка на обществени места и съответно за успешното участие на българските общини в нея. 

Страници

Subscribe to Актуално в ИТ