Валидиране на нови пощенски марки

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „120 години Национална художествена академия“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години от рождението на проф. Васил Йончев“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „200 години от рождението на Димитър Добрович“ – две пощенски марки с две винетки и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Коледа 2016“ – една пощенска марка.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години дипломатически отношения между България и Швейцария“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „25-та Българска антарктическа експедиция“ – една пощенска марка, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Международен панаир на колекционерите в България – супер котка на България“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Транспорт – мотоциклети“ – четири пощенски марки, четири пощенски марки в блок лист, една пощенска марка в блок, илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Фауна – шипобедрена костенурка WWF“ – серия от четири пощенски марки в блок-лист от по 20 броя пощенски марки, серия от четири пощенски марки в блок-лист от по 2 серии, четири пощенски марки в блок, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

На 07.10.2016 г., от 11.00 ч, в Дом на Културата "Арсенал", гр. Казанлък, ул. „Стара река“ № 2, ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години от създаване на „Велик е нашият войник“ – химн на Българската армия“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

На 07.10.2016 г. от 11.00 ч., в Националния природонаучен музей, гр. София, бул. „Цар Освободител“ 1, ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Уики обича Земята“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

На 22.09.2016 г. от 15.00 ч. в „Архитектурно музеен резерват „Трапезица“, гр. Велико Търново, ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Архитектурно музеен резерват Трапезица – дарителски  фонд Хейдар Алиев“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.